Kooperativna výuka matematiky

Čo je to kooperatívna výuka?

Na rozdiel od tradičnej výuky, v ktorej študenti pracujú iba samostatne na vlastnom zadaní, ponúka skupinová kooperatívna výuka omnoho prirodzenejší spôsob učenia. Jej základom je rozdelenie žiakov do malých skupín, v rámci ktorých pracujú na zadaniach a pomocou kreatívnej diskusie sa pokúšajú dospieť k riešeniu. Skupinová výuka tak odbúrava strach z neúspechu a nahradzuje ho kolektívnou spoluprácou či debatou, ktorá zlepšuje výsledky študentov (Griffin et al., 2012)

Prečo je skupinová výuka dôležitá?

Spolupráca podporuje vyššiu produktivitu a vyšší výkon oveľa viac ako kompetetívne alebo individuálne usporiadanie učebných situácií (Hattie, 2012). Kooperatívne učenie sa v posledných desaťročiach stále viac a viac rozširuje a dnes sa vyskytuje takmer na celom svete. Je považovaní za najzreteľnejšiu inováciu vyučovania konca minulého storočia. Žiaci, ktorí si osvoja základné znalosti, a potom pracujú spoločne, sú schopní dosiahnuť oveľa lepšie výsledky učenia a riešenia problémov. A navyše, kooperatívne učenie je pre človeka veľmi prirodzené a žiakov aj viac baví (Brandt, 1991)

V čom je kooperatívne učenie efektívnejšie?

Nedávna štúdia Janssena a kol. (2010) ukázala, že riešenie problémov v skupine je pre učenie efektívnejšie, pretože skupina je schopná lepšie zdieľať a rozložiť kognitívnu prácu medzi svojich členov. Keď je skupina motivovaná a všetci ťahajú za jeden povraz, môžu združiť svoje vedomosti a zároveň obsiahnuť lepšia a viac učiva, než by zvládol každý samostatne

Čím je matematika v spojení s kooperatívnou výukou unikátna?

Pri tradičnom učebnom usporiadaní učiteľ vysvetľuje látku a študenti sa snažia tieto informácie predovšetkým zaznamenať. Častokrát sa študenti nad prezentovanými problémami a postupmi dostatočne nezamyslia a tým pádom hrozí, že im nie celkom porozumejú. Techambition v rámci skupinovej výuky kladie dôraz na zapojenie všetkých študentov, podporuje diskusia a obhajovanie vlastných záverov. Systém automaticky vyhodnotí závery študentov a v reálnom čase im poskytne spätnú väzbu o ich správnosti. Vďaka exaktnosti matematiky tak ihneď poznajú, či v diskusii zastávali správny alebo nesprávny názor a môžu sa tak poučiť do ďalších debát.

Techambition prináša do skupinovej výuky efektivitu a automatizáciu všetkého, čo zvládne za učiteľa urobiť stroj

Systém Techambition ponúka technológiu, ktorá dokáže skutočne pomôcť učiteľovi vo výuke. Na základe algoritmu, ktorý vyhodnotí predošlú úspešnosť žiakov a ich postupy, dokáže automaticky navrhovať funkčné skupiny. Žiaci v takýchto skupinách budú mať veľký potenciál v spoločnej diskusii a efektivite hľadania riešení problémov počas výuky. O postupe jednotlivých skupín dostáva učiteľ ihneď spätnú väzbu, vrátane odporučení do výuky. To mu pomáha zabezpečovať úspešné učenie u každého študenta a udržiava študentov motivovaných

Použité zdroje:

Zdroje:
Griffin, P.M.N. et al., 2012. Assessment and Teaching of 21st Century Skills, Dordrecht ; London: Springer.
Hattie, J.M.N., 2012. Visible learning for teachers maximizing impact on learning, London: Routledge, pp. 78.
Janssen, Jeroen et al., 2010. Making the Black Box of Collaborative Learning Transparent: Combining Process-Oriented and Cognitive Load Approaches. Educational Psychology Review, 22(2), pp.139–154.
Brandt, R. (1991). Cooperative learning and the collaborative school. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.

Vytvorte si svoj účet

Pre učiteľov zdarma

Vytvoriť účet