Soukromí

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

JAKÉ INFORMACE ZAHRNUJÍ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Některé funkce našich webových stránek je možné využívat i bez uvedení osobních údajů, ale pro funkce nebo služby spojené s online kurzy jsou osobní údaje vyžadovány. Pokud takové funkce nevyužíváte, shromažďujeme pouze "neosobní" údaje, tedy takové, na základě kterých nemůžete být identifikováni. Patří mezi ně například informace o tom, které Stránky jste prohlédli. Pro přístup k některým dalším možnostem a výhodám našich služeb budete pravděpodobně muset již uvést osobní údaje (takové, na jejichž základě je možné vás identifikovat). Patří mezi ně například jméno nebo emailová adresa. Je vaší zodpovědností zajistit, že vámi uváděné údaje jsou přesné a pravdivé. Nepřesné informace mohou ovlivnit vaši schopnost využívat naše služby, získané informace, ale i naši možnost vás kontaktovat. Je kupříkladu důležité uvádět aktuální emailovou adresu, protože jde o jeden z hlavních způsobů, kterým s vámi budeme komunikovat.


S ČÍM SOUHLASÍTE VYUŽÍVÁNÍM NAŠICH SLUŽEB
Vezměte prosím na vědomí, že poskytnutím svých osobních údajů souhlasíte, že tyto údaje můžeme uchovávat, užívat a zveřejňovat v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, uživatelskými Podmínkami a v souladu s platnými zákony. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, neposkytujte nám prosím žádné své osobní údaje. Odmítnete-li údaje poskytnout, odvoláte-li svůj souhlas s jejich zpracováním, nebo se rozhodnete neposkytnout nám všechny vyžadované osobní údaje, nebudeme vám moci zpřístupnit nabízené služby.

JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME
Naše služba shromažďuje o uživatelích dva typy údajů:

Neosobní údaje.Navštíví-li uživatel Stránky Techambition, můžeme sledovat a sbírat neosobní údaje, ty zahrnují například: navštívené Stránky, pořadí navštívených stránek, čas návštěvy, prokliknuté odkazy, atd. Dále sbíráme informace o tom, ze které Stránky jste se k nám "prokliknuli". V rámci sběru těchto informací zaznamenáváme například IP adresu, operační systém, typ prohlížeče, atd. Ačkoli nejde o identifikovatelné údaje, z IP adresy jsme například schopni určit vašeho poskytovatele připojení k internetu a geografickou polohu vašeho přístupového bodu.

Dále používáme, resp. můžeme používat cookies a technologii web beacon s cílem rozlišit opakované návštěvníky, obsah, který je zajímá, čas, který na Stránkách stráví a funkce, které je zajímají. Cookie je vlastně identifikační karta uživatele, web beacon (také tracking pixel) nám potom umožňuje lépe sledovat využívání jednotlivých částí webu. Oba tyto prvky slouží ke zkvalitnění funkcí našeho webu a jejich personalizaci. Ani jeden z nich nesbírá "osobní" údaje. Vyhrazujeme si právo čas od času využít i jiných standardizovaných metod sběru dat. Ve svém prohlížeči byste měli mít možnost řídit, zda a jak budou soubory cookie používány. Většina prohlížečů nabízí návody na zakázání cookies. Pokud však cookies zakážete, některé funkce stránek Techambition nemusí fungovat tak, jak mají.

Osobní údaje.Uchováváme osobní informace, které nám poskytnete při registraci k online kurzům a účasti na nich, přihlášení k odběru novinek, při účasti na diskuzích v diskuzních fórech a emailové komunikaci s námi. Osobní údaje využíváme mimo jiné k tomu, abychom vám poskytli lepší odpovědi na vaše otázky, zpřístupnili vámi vybraný kurz, zasílali novinky o vybraných kurzech a událostech, případně vás informovali o plánovaných údržbách nebo novinkách naší služby.

Novinky.Techambition nabízí možnost nechat se informovat o novinkách buď formou emailů, nebo formou oznámení v uživatelské části webu. K využití této možnosti je potřeba poskytnout nám osobní údaje jako například jméno a emailovou adresu.

Fóra.Techambition může nabízet veřejně přístupná fóra určená ke sdílení komentářů a názorů. Chcete-li se na takových diskuzích podílet, budete se pravděpodobně muset registrovat a poskytnout osobní informace (jméno, emailovou adresu...). Osobní informace nezahrnují příspěvky na diskuzních fórech.

Účast na online kurzech.Techambition vám čas od času může na svých Stránkách nabídnout možnost zúčastnit se online kurzu. Pokud o takový kurz budete mít zájem, budete nám muset poskytnout údaje potřebné k registraci na něj, tedy například jméno a emailovou adresu.

Ověření identity.Techambition vám může nabídnout možnost ověření identity pro potřeby některých vybraných kurzů, k čemuž může být potřeba poskytnout: jméno, adresu, fotografii vašeho obličeje z webkamery, doklad s fotografií a vzorek psaného textu pro analýzu identifikovatelného stylu psaní.

Komunikace s Techambition.Pokud nás kontaktujete, může dojít ke zpřístupnění některých osobních informací (např. emailové adresy).

Weby třetích stran.Pokud se prostřednictvím našich stránek přihlásíte k některé službě třetí strany (např. Facebooku), může dojít ke zpřístupnění některých osobních údajů (např. textu nebo obrázků, které jsou na takové stránce k dispozici).

Partnerské weby poskytující nástroje a služby související s online kurzy Techambition mohou uchovávat uživatelská data mapující využívání jejich stránek ve spojení s kurzem Techambition (např. údaje o čase stráveném na Stránkách a prohlédnuté Stránky). Tato data mohou sdílet s Techambition za účelem zlepšení služeb a zkušenosti uživatele.

K ČEMU POUŽÍVÁME SHROMAŽDOVANÉ INFORMACE
Věnujte prosím chvíli seznámení se s různými způsoby, jakými Techambition používá shromažďované informace.

Neosobní údaje.Neosobní údaje slouží k zlepšování našich služeb na základě statistických analýz demografických ukazatelů, zájmu uživatelů o jednotlivé části našich stránek a jejich chování na nich. Nevylučujeme u nich ani jiné, obchodní využití.

Osobní údaje.S výjimkou případů popsaných zde v zásadách ochrany osobních údajů a/nebo případů, kdy k něčemu takovému dáte výslovný souhlas, nezveřejňujeme žádné osobní informace získané prostřednictvím našich služeb. Kromě případů použití popsaných zde v zásadách ochrany osobních údajů můžeme zveřejňovat, nebo jiným způsobem používat osobní údaje v níže popsaných případech a níže popsaným způsobem. Vyhrazujeme si také možnost použití osobních údajů pro výzkumné a obchodní účely.

Novinky.Osobní údaje získané během vaší registrace k odběru novinek používáme k tomu, abychom vám mohli doručit informace o novinkách na Stránkách a kurzech. Tyto údaje můžeme uchovávat a v budoucnu vás pomocí nich kontaktovat.

Diskuzní fóra.K zjednodušení použití diskuzních fór využíváme vaše osobní údaje shromážděné během jejich používání. Tyto údaje můžeme dále zveřejňovat prostřednictvím rozšíření naší služby (např. mobilních aplikací). Dále si vyhrazujeme právo vaše diskuzní příspěvky (obsahující osobní údaje) opakovaně použít v budoucích iteracích daného kurzu s cílem obohacení takového kurzu. Tyto údaje mohou být archivovány a/nebo využity v budoucí komunikaci s vámi a/nebo vašimi zmocněnci a/nebo poskytnuty lektorům podílejícím se na kurzu. Zároveň můžeme vaše diskuzní příspěvky publikovat bez vašich osobních údajů.

Účast v online kurzech.Osobní údaje získané vaší účastí v online kurzech používáme například ke sledování účasti na kurzu, sledování vašeho postupu v něm, případně jeho dokončení. Osobní údaje a vaše výsledky v daném kurzu můžeme také sdílet s instruktory daného kurzu, asistenty, nebo jinými, instruktorem pověřenými osobami, které se na daném kurzu podílejí a jejich mateřskými institucemi. Tyto údaje můžeme dále archivovat a/nebo je použít v budoucí komunikaci s vámi.

Ověření identity.Pro služby, které vyžadují ověření identity, používáme osobní údaje, které za účelem ověření identity od vás získáváme, stejně jako pro ověření, že práce skutečně odevzdáváte vy. Váš doklad s fotografií bude z naší databáze smazán, jakmile dojde k ověření údajů vašeho profilu.

Komunikace s Techambition.Pokud nám zašlete email, vámi uvedené informace a údaje můžeme použít k tomu, abychom vám na email odpověděli a dále způsoby popsanými zde v zásadách ochrany osobních údajů. Tyto údaje můžeme dále archivovat a/nebo je použít v budoucí komunikaci s vámi.

Komunikace s obchodními partnery Techambition.Vaše osobní údaje můžeme sdílet s obchodními partnery Techambition, pokud se rozhodnete přijímat jejich sdělení.

Zpřístupnění údajů dodavatelům služeb.Dodavatelé služeb, podílející se na chodu a údržbě systémů Techambition, mohou mít během spolupráce s námi omezený přístup k vašim osobním údajům. Mezi tyto dodavatele mohou patřit prodejci a dodavatelé, kteří se podílejí na zajištění technologické, provozní nebo obsahové Stránky služeb Techambition. Přístup těchto dodavatelů k vašim osobním údajům je omezen na údaje nutné k provedení požadovaného výkonu.

Orgány státní správy, zákonná práva a akce.Techambition může vaše osobní údaje poskytnout vládním orgánům v reakci na úřední obsílky, soudní příkazy, nebo jiné právní procedury; při vytváření nebo výkonu svých zákonných práv nebo ochraně svého majetku, dále pro potřeby obhajoby proti vzneseným právním nárokům, nebo v případech, kdy to vyžaduje platný zákon. V takových případech si vyhrazujeme právo uplatnit veškeré přípustné právní námitky a kroky, případně se jich zříci. Nabudeme-li přesvědčení, že je nutné prošetřit protiprávní i potenciálně protiprávní aktivity, předcházet jim a podniknout proti nim relevantní právní kroky; dále pro účely ochrany a obhajoby práv, vlastnictví a bezpečnosti Techambition, těchto webových stránek a našich aplikací, našich zákazníků i dalších subjektů; a v souvislosti s plněním našich Smluvních Podmínek i jiných smluv.

Zpřístupnění nabyvatelům.Techambition může vaše osobní údaje sdílet s novým nabyvatelem jiným subjektem v souvislosti s podnikovými transakcemi, jako jsou odprodej, fúze, konsolidace nebo prodej aktiv.

Elektronické čtečky.Pokud v souvislosti s vaším přístupem k materiálům Techambition pomocí elektronických čteček získáme vaše osobní údaje, můžeme je archivovat, použít pro výzkum, podnikání nebo jiné účely.

EXTERNÍ ODKAZY
Pro vaše pohodlí můžeme poskytovat odkazy na Stránky provozované třetími stranami, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat. S těmito subjekty bez vašeho souhlasu vaše osobní údaje nesdílíme. Za nakládání s osobními údaji na takových Stránkách však neneseme zodpovědnost. Jestliže kdekoli na webových Stránkách Techambition použijete odkaz, kterým přejdete na jiný web, nezapomeňte, že cílový web se neřídí těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme, abyste si důkladně prostudovali prohlášení o ochraně osobních údajů příslušného webu, kde jsou vysvětleny jeho postupy při shromažďování, zpracování a sdílení osobních údajů.

JAK INFORMACE CHRÁNÍME
Ochraně shromážděných osobních údajů přikládáme zásadní důležitost. Žádný web ani aplikace nemůže zaručit dokonalou bezpečnost a nedá se vyloučit situace, kdy se třetí straně podaří bez oprávnění obejít naše bezpečnostní systémy, nebo zachytit přenos informací přes internet, přijali jsme však potřebná administrativní, technická i fyzická bezpečnostní opatření, která v maximální rozumné míře přispívají k ochraně vašich osobních údajů. Vaše údaje dále nebudeme sdílet se třetími stranami krom případů popsaných výše a krom zvláštních případů, kdy k takovému sdílení můžeme přistoupit v dobré víře, že je nutné k zamezení např. fyzického ohrožení vás nebo někoho jiného.

AKTUALIZACE A MAZÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Své kontaktní údaje můžete zobrazit a aktualizovat na stránce uživatelského účtu na tomto webu. Můžete nás také kontaktovat na emailové adrese [email protected] Na emaily se snažíme odpovídat okamžitě, ale ne vždy to bude možné. Mějte na paměti, že v našich databázích a záznamech mohou přetrvávat zbytkové informace, kterou mohou a nemusejí obsahovat vaše osobní údaje. Máte-li další otázky ohledně ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na [email protected]

ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tyto Zásady ochrany osobních údajů se v budoucnu mohou změnit. O veškerých podstatných změnách Zásad ochrany osobních údajů vás budeme informovat e-mailem zaslaným na adresu, kterou jste nám poskytli, nebo sdělením, které bude viditelně umístěno na našich Stránkách, případně v aplikacích.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ DĚTÍ
V souladu s naším pevným přesvědčením o potřebě chránit osobní údaje dětí nebudeme vědomě shromažďovat nebo uchovávat osobní údaje osob mladších 13 let a žádné naše Stránky nejsou pro osoby mladší 13 let určeny. Pokud jste mladší 13 let, nepoužívejte prosím Stránky Techambition. Obdržíme-li podložené informace o tom, že nám osobní údaje sdělila osoba mladší 13 let bez souhlasu rodičů nebo zákonného zástupce, okamžitě takové údaje vymažeme.