Vytvoriť účet

Prečo sa vlastne kužeľosečkám hovorí kužeľosečky, keď sú to rovinné krivky a kužeľ je priestorový útvar? Je to tým, že prienik kužeľovej plochy s rovinou vytvorí krivku, ktorá je rovinná (pochopiteľne, celá leží v sečnicovej rovine). Takto vznikne buď kružnica, elipsa, parabola alebo hyperbola. V tejto lekcii si preskúmame, čo platí pre ktorú krivku.