Vytvoriť účet

Zjednodušovanie výrazov je veľmi praktické, pretože môže výrazne zrýchliť výpočet alebo umožniť riešenie rovnice. Pre zjednodušovanie existuje viac vzorcov, ktoré môžeme použiť. Niektoré z nich si postupne predstavíme aj s ich geometrickou podobou. Tá by nám mala pomôcť si tieto vzorce odvodiť, až ich budeme potrebovať.

Poďme si tri užitočné vzorce predstaviť pri zjednodušovaní týchto výrazov:

(a+b)2a2b2(a+b)^{2} - a^2 - b^2

a2+2ab+b2a+b\frac{a^2+2ab+b^2}{a+b}